Türkiye’deki şirketlerin 2019 işletme trendleri
Basın Bülteni
29 Mar, 2019 16:46
Türkiye’deki şirketlerin 2019 işletme trendleri
Aruba'nın Türkiye Müdürü Ersin Uyar, Türkiye’deki şirketlerin 2019 işletme trendlerini açıkladı.

Uyar, "Günümüz dünyasının gereklilikleri arasında yer alan, networkün sağlamlığı hakkında iç görüler geliştirme kabiliyeti ve çalışma zamanının devamlılığını sağlayacak başlıca bir akım öngörüyoruz" dedi. 
 
Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba'nın Türkiye Müdürü Ersin Uyar, Türkiye’deki şirketlerin 2019 işletme trendlerini açıkladı. 2019 yılında oyunun kurallarını değiştirecek spesifik teknolojilerin tanımlandığını belirten Uyar, "Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi modern teknolojiler baskın hale gelecek, bulut teknolojileri ve yüksek hızda bağlanabilirlik gibi mevcut çözümler geçerliliklerini koruyacak ve siber tehditler işletmelere zarar vermeye devam edecek. Günümüz dünyasının gereklilikleri arasında yer alan, networkün sağlamlığı hakkında iç görüler geliştirme kabiliyeti ve çalışma zamanının devamlılığını sağlayacak başlıca bir akım öngörüyoruz" dedi.

Ersin Uyar, 2019’da Türkiye’deki işletmelerdeki mobilite çözümlerinin yer aldığı çeşitli trendleri şöyle açıkladı;

İç tehditler ve siber güvenlik önceliğini koruyor

"Network çözümleri güvenli olmak zorunda olduğunu ama daha da önemlisinin networkte kimin, neyin olduğunu ve ne yaptıklarını sürekli bir şekilde takip edip, kötü olayların yaşanmadığından emin olmak, önemli bir öncelik olacak. 2019’da siber güvenlik, işletmelerin önemseyecekleri konuların başında olmaya devam edecek. Geleneksel siber güvenlik önlemlerinin ötesinde, kullanıcı ve cihaz davranış analitiği (UEBA - user and entity behavior analytics) çözümlerinin yer aldığı yeni araçlar eklenecek. UEBA, tipik kullanıcı davranışlarındaki kalıpları tanır ve anormal ya da alışılagelmedik herhangi bir hareket tespit ettiğinde, BT ekibini uyarır ve böylece hızlı müdahaleleri mümkün kılan aksiyon alınabilir bilgiler sağlar. Anormal davranışları tespit ederek hızlı çözümler sağlayan UEBA önlemleri, geleneksel sistemlerin gözden kaçırabileceği gerçek zamanlı çözümler sunar.
 
Kampüs networklerinin özünü modernleştirmek

Bilişim teknolojilerini modernleştirme yolculuğundaki işletmeler, daha fazla mobiliteye doğru kayıp,  bulut teknolojileri ve IoT günlük operasyonlarının bir parçası haline gelmesiyle, kampüs networklerinin yenilenmesi gerekliliğini fark ediyorlar. Kampüs networkleri, sağlam bir güvenliğin ve gerektiğinde kolaylıkla ölçeklenebilir değişikliklerin sağlanmasında, zahmetli ses ve video uygulamalarına hazır olmalılar. Networkün, değişen uygulama taleplerine otomatik olarak uyum sağlamak amacıyla programlanabilmesi için analitik ve uzaktan ölçümden faydalanabilmesi gerekirken, ağın izlenmesi ve sorun giderilmesi daha kolay olacaktır. Networkler daha çok programlanabilir hale gelip akıllılaştıkça, BT ekipleri manuel yönetime daha az zaman ayırıp, hedeflerine odaklanmak için daha fazla zaman bulabilecekler. 
 
Bağlanabilirlik için ışık hızında kablosuz internet

2019’da yeni nesil kablosuz ağ ile beraber daha fazla kullanıcı, cihaz ve uzak konum, kablolu internet hızında bağlanacak. 2019’da kullanıcıların kendi cihazlarını daha fazla yanlarında getirmesiyle, çalışanları, ofisleri ve binaları daha hızlı internete bağlamak daha büyük bir ihtiyaç haline geliyor. Daha yeni ve inovatif teknolojilerin kampüslerde kullanılmasıyla, eski tip kablosuz networkler ayak bağı olabiliyor. Okullar gibi kurumlar için gelişmiş kablosuz networklere duyulan ihtiyaç; dijital, işbirlikçi ve kapsayıcı öğrenme ortamlarının yeni ve modernize binalarda ve kampüslerde yaygınlaştırılması arttıkça daha geçerli bir hale gelecek.
 
Bulut bilişim adaptasyonu kablosuz networklere uzanıyor

Önceleri kaplumbağa hızında ilerleyen bulut bilişim, son zamanlarda daha belirgin hale geldi ve yapılan araştırmalar, işletmelerin bulut bilişimi her zamankinden daha hızlı bir şekilde benimsediklerini gösterdi. İşletmeler, kablosuz networkleri bulut üzerinden yönetmenin yararlarını araştırmaya başladı. Bulut bilişimle networkü yönetmek farklı bir düşünce tarzı fakat ülkenin ya da dünyanın her tarafına dağılmış ağları yapılandırmak ve yönetmek için çok daha kolay bir yol.  
 
İşletme güvenliği

Bu, yeni bir trend değil fakat 2019’da çoğu büyük işletme, lokasyon bazlı hizmetler (LBH) gibi gelişmiş teknolojilerin avantajlarından faydalanıp, örneğin, büyük okullardaki kampüs güvenliği ve emniyeti iyileştirebilecekler. LBH’nin kullanımına bir örnek ise güncel bir tehdide karşılık olarak verilebilir: Binaların 4 boyutlu görselleştirilmesine erişebilir, rapor edilen tehditlerin konumlarını ve giriş çıkış noktalarını göstererek, çalışanlar, öğrenciler ve ziyaretçiler arasında gerçek zamanlı iletişim sağlayabilir. Bu da, acil durum halinde müdahale ekibinin doğru noktalara odaklanmasını mümkün kılar.
 
Yapay zekâyla güçlendirilmiş analitik ve makine öğreniminin yükselişi

2019’da makine bazlı öğrenim kampüsün tüm bölgelerine yayılacak. Kısıtlı çalışan kadrosu ve düşük bütçeler bilişim teknolojileri departmanını, makine tabanlı öğrenim ve kendi kendine öğrenen zekâyı içeren daha akıllı networklerin tesis edilmesi için yaratıcı olmaya zorluyor. Bu yıl içerisinde, sadece bilişim teknolojileri değil ayrıca hem öğretim hem de otomasyon teknolojilerinin kampüs ortamında genişleyeceğine tanık olacağız. Network, sıkıntı ortaya çıktığında nasıl bir performans gösterildiğini ve potansiyel sorunun temel nedenini söyleyebilmelidir. Ve daha da iyisi, akıllı telefonların yeni güncellemeleri, network altyapısında yapılan değişimleri ve hatta binanın yerleşim planındaki değişiklikleri tespit edip, buna göre iyileştirmeler önerebiliyor.
 
MSP modelinin evrimi

Yönetilen hizmet sağlayıcılar (MSP - Managed Service Provider), daha rafine hale geliyor. Böylece kademeli bir şekilde kullanımı kolay ve basit kurumsal düzeyde çözümler sunulması hedefleniyor.

MSP’ler zamanla, KOBİ’lere networkü bir hizmet olarak sunan bilgi teknolojilerinden sorumlu sanal yöneticiler (CIO) haline gelmeye başlayacak. Bu sağlayıcılar, bir KOBİ’nin BT operasyonlarını her gün yönetmenin yanı sıra,  müşterilerin kurumlarının aktif birer üyesi haline gelecek. İşletmelerin hedeflerine ulaşmasını gerçek zamanlı desteklemek için network teknolojilerindeki son gelişmeleri önererek, başarılarına katkı sağlayacaklar. 
 
Sonuç

Son teknolojik gelişmelerin yükselen trendiyle birlikte şirketler, iş süreçlerini iyileştirmek için çokça yatırım yapmak zorundalar. Otomasyon, şirketlerin verimliliğini ve üretkenliğini hızlandırmakta kilit unsur olmaya devam ediyor. Yukarıda belirtilen kurumsal mobilite çözümleri bu departmanda oldukça kritik bir rol oynayabilir. Bunu yapabilen şirketler, geride kalanlara kıyasla belirgin bir rekabet avantajına sahip olacak".

Bülteni paylaş
0 0
İletişim bilgileri
Aruba

Adres : Aruba Headquarters, 3333 Scott Blvd Santa Clara, CA 95054

Telefon : +1 408 227 4500

Faks : +1 408 752 0626

Web : http://www.arubanetworks.com

E Posta : arubapr@hpe.com

İletişim Yetkilisi
  • Berk ÜTKÜ Berk ÜTKÜ Pr Coordinator, Promedia Halkla İlişkiler Detaylar