"Bina tahliyelerinde kişilerin yüzde 70'i çıkış işaretlerini fark edemiyor"
Basın Bülteni
29 Oca, 2020 15:48
"Bina tahliyelerinde kişilerin yüzde 70'i çıkış işaretlerini fark edemiyor"
Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, olası bir acil durumda binada bulunan kişilerin yüzde 70’inden fazlasının geleneksel çıkış işaretlerini fark edemediklerini söyledi.

Eaton Elektrik Türkiye Ülke Müdürü Yılmaz Özcan, olası bir acil durumda bina tahliyeleri konusunda açıklama yaptı. Bina içinde kişilere yönelik tehditlerin doğası değişmiş olsa da eski binalardaki güvenlik uygulamaları hâlâ aynı olduğunu belirten Özcan, geçmiş yıllarda plana göre yapılmayan bina tahliyelerinin trajik sonuçlara yol açtığı belgelenmiş bazı vakalar yaşandığını bildirdi.

Son zamanlarda yapılan bir araştırma sonucuna göre binada bulunan kişilerin yüzde 70’inden fazlasının geleneksel çıkış işaretlerini fark edemediklerini söyleyen Özcan, "Bu nedenle de bina sahiplerinin veya yöneticilerinin, sorumlu oldukları ticari ve yerleşim amaçlı binaların en güvenli tahliyeyi sağlayacak çok sayıda faktörü dikkate almalarını gerekmektedir. Binaların tahliye süreci; büyük ve yerleşim düzenleri itibarıyla karmaşık binalar veya kaçış rotalarına ve prosedürlerine aşina olmayan çok sayıda insanın bulunduğu binalar için daha da zordur. Bazı binalar, özellikle teröristlerce hedeflenme anlamında daha yüksek riske sahipse veya eski ürün ve tesisatlarla donatılmışsa, acil durum esnasında diğer binalara göre daha fazla etkilenmektedir. Bu gibi özellikler daha gelişmiş tahliye prosedürleri ve teknolojilerini gerektirebilmektedir. Kalabalığın acil durum esnasındaki davranışları hakkındaki araştırmaların yanı sıra, örnek teşkil edebilecek vakalarla ilgili çalışmalar, tahliyelerin yönetilmesinde kaydedilebilecek ilerlemelerin kapsamını belirlemiştir." dedi.

Kişilerin sadece yüzde 38'i geleneksel çıkış işaretini fark ediyor"

En önemli bulgulardan bir tanesinin de statik yönlendirme işaretlerinin fark edilememesi veya bu işaretlere göre hareket edilmesi olduğunu belirten Özcan, "Araştırma, binada bulunan kişilerin ortamı tanımadıkları durumlarda yalnızca yüzde 38’inin varsayılan acil durumlar esnasında geleneksel çıkış işaretlerini fark ettiklerini ortaya koymuştur. Geleneksel çıkış işaretleri değişmekte olan koşullara veya kapatılmış çıkış yolları gibi gerçek zamanlı tehlikelere göre insanları yönlendirememekte veya yönlerini ayarlayamamaktadır. Bu, karmaşık binaların karşı karşıya kaldığı çeşitli tehditler ve bu tehditlerin gerçek zamanlı olarak yayılabilmesi göz önüne alındığında önemli bir zafiyettir." ifadelerini kullandı.

"Teknoloji yeni ve eski tüm binalar için çok önemlidir"

Modern binalardaki riskin doğası ister ticari binalar, ister yerleşim amaçlı (çok veya az sayıda kişinin ikamet ettiği) binalar söz konusu olsun; kaçınılmaz şekilde değiştiğinin altını çizen Yılmaz Özcan, "Neyse ki teknoloji ilerlemiştir ve bunun sayesinde yangın önleme cihazları ve adaptif tahliye yöntemleri olumsuz sonuçları hafifletmekte veya riskleri tamamen ortadan kaldırmaktadır. Açıklanan son rakamlara göre, Avrupa’da her yıl meydana gelen tüm yangınların yüzde 25’i elektrik arızalarından kaynaklanmaktadır. Bu yüzden de ark hatası algılama cihazlarının (AFDD) kablolalardaki hasarlar nedeniyle ortaya çıkabilen mikro ışımanın getireceği gizli tehditle baş etmek için kullanılabileceğini bilmek, cesaret verici olacaktır. Bu, yangını başlamadan önleyen ve tahliye senaryosuna olan ihtiyacı ortadan kaldıran modern inovasyona örnek teşkil etmektedir.

Statik işaretlerin oluşturacağı sorunlara yönelik olarak, görsel kaçış rotalarının fark edilmesini kolaylaştırmak ve binada bulunan kişilerin yönlendirilmesinde daha büyük esneklik sağlamak için yeni yönlendirme sistemi şekilleri tanıtılmaktadır. Adaptif çıkış aydınlatması ve dinamik çıkış işaretleri, binada bulunan kişileri alternatif bir çıkış noktasına yönlendirmektedir. Adaptif sistemler, çıkış rotalarının tehlikenin bulunduğu yere ve doğasına uygun olarak sürekli olarak değiştirilmesini sağlamaktadır." dedi

Önleyici veya duyarlı bu uygulamalar ile son bir kaç yılda rapor edilen birçok vakadan korunmak veya bunları daha iyi yönetebilmek mümkün olabildiğinin altını çizen Özcan, "Binaların güvenliği söz konusu olduğunda, her koşula uyan tek bir çözümden söz edilemese de bu yeni teknolojiler hem eski hem de yeni binalarda insanların bugün karşı karşıya kaldığımız çeşitli tehditlere karşı korunduğunu garanti eden geleneksel tahliyedeki uygulamaları tamamlamaktadır." şeklinde konuştu.

Bülteni paylaş
0 0
İletişim bilgileri
Eaton

Adres : Corporate Headquarters Eaton Center Eaton Corporation plc 1000 Eaton Boulevard 70 Sir John Rogerson's Quay Cleveland, Ohio 44122 Dublin 2, Ireland

Telefon : 1+ (440) 523-5000

Web : http://www.eaton.com.tr