Ticari ve Endüstriyel Binalar Sektörü 2024 Trendleri
Basın Bülteni
26 Oca, 2024 15:06
Ticari ve Endüstriyel Binalar Sektörü 2024 Trendleri
Eaton Ticari ve Endüstriyel Projeler Satış Müdürü Halit Kumral, Ticari ve Endüstriyel Binalar Sektörü 2024 Trendleri hakkında bilgi verdi.

Avrupa Birliği ülkelerdeki binalardatüketilen enerjinin toplam içindeki oranı 40%’dır. Binalar, sera gazı emisyonunu oluşturan en büyük kaynaklardan bir tanesidir. Ancak yenilenebilir enerji alanındaki gelişmeler, binaların artık daha fazla enerji verimli olabileceği anlamına geliyor ve bu da binaları enerji dönüşümünde kritik hale geliyor. Bu nedenle ticari ve endüstriyel bina sektöründe gelecek trendleri belirlemenin önemi yüksektir.

2023 yılında küresel enerji krizi sert hava koşulları nedeniyle daha da arttı, petrol fiyatlarındaki yükseliş devam etti. Bu arada, Avrupa ve Orta Doğu'daki gerilim ve çatışmalar, küresel durgunluk endişelerini artırdı ve fosil yakıtlardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hızlandırdı. İlave yenilenebilir enerji üretimine rağmen, genel elektrik talebi arttıkça elektrik şebekelerinde aşırı yüklenmeye sebep oldu ve olmaya da devam ediyor.

2024 yılına baktığımızda, sürdürülebilirlik, enerji güvenliği ve maliyet tasarrufuna yönelik trendlerin artması bekleniyor. Bu trendler, bina sektöründeki inovasyonu tetikleyen unsurlardan biridir.

Önümüzdeki yıl için Ticari ve Endüstriyel Binalar Sektörüne yönelik en önemli beş trendi şunlardır.

1. Yenilenebilir enerji potansiyelinin kullanılması

Avrupa Birliği'nde üretilen tüm enerjinin %20'den fazlası yenilenebilir kaynaklardan gelmekte. Bu oran 2030 için belirlenen%42,5 hedefinin çok altında. Fitfor55 ve REPowerEU gibi Net Sıfır'a ulaşmaya yönelik AB yasama programları, binaların ve evlerin daha karbon verimli hale getirilmesi ihtiyacını hızlandırdı. AB'deki tüm yeni binalarda 2028'den itibaren, mevcut binalarda ise 2032'den itibaren güneş panellerizorunlu olacak ve bunun kurulumları 2027'den itibaren başlayacak.

Ev sahipleri ve işletmeler, ısı pompaları veya Elektrikli Araç şarj cihazları gibi yeni teknolojileri kullanmaya başladıklarında, binalarının kapasite sınırlarına ulaştıklarını fark ediyorlar. Bu, sözleşmeye konu olan tahsisatların aşılması nedeniyle yüksek tarifelerle karşılaşacakları veya bazı durumlarda bina sahiplerinin ve projecilerin bir şebekeye olan bağlanıyı güvence altına almakta zorlandıkları anlamına gelebilir. Bina sahipleri emisyonları azaltma hedeflerine uyulması, gelecekteki büyümeye hazırlanılması ve aynı zamanda daha sürdürülebilir olunması konularında endişe duymaktadır.

İşletmelerin, karbon emisyon sıfır hedeflerine ulaşmak, hükümet hedeflerine ulaşmak ve ayrıca güç kaynağını desteklemek için kendi yenilenebilir enerji üretimlerini giderek daha fazla uygulamaya almaları gerekecek. Ancak enerji kriziyle mücadele etmek ve karbondan arınmış geleceğe hazırlanmak için yalnızca güneş panelleri kurmak yeterli olmayacaktır. Bina enerji yönetim sistemlerinin veakülü enerji depolama sistemlerinin - BESS kurulması, yenilenebilir enerji kaynaklarının faydalarını önemli ölçüde artıracaktır; çünkü bu, ürettikleri enerjinin yalnızca üretim zamanında değil, optimum zamanda kullanılacağı anlamına gelir. 2023'te enerji

depolama sistemlerininbenimsenmesinde artış olduğu görüldü ve özellikle Fit-for-55 hedeflerine ulaşmak için son tarih olan 2030’a doğru yaklaştıkça bunun artmaya devam etmesi bekleniyor.

2. Enerjinizin daha çok değil, daha akıllıca çalışmasını sağlayın

Birçok işletme, enerjiyi yönetmek, akıllı şebekeler veya enerji merkezleri oluşturmak için bilgisayar donanımı ve yazılımına yatırım yapıyor. Enerjiyi bu şekilde yönetmek zamandan dolayısıyla maliyetten tasarruf sağlar.

Eaton Buildings as a Grid – Enerjisini Üreten Binalar yaklaşımımız, bir binayı mikro şebekeye dönüştürmek üzere yazılımı yenilenebilir enerji üretimi, enerji depolama ve elektrikli araç şarjı ile birleştirir.Bina enerji yönetimi yazılımımız (BEMS) gibi yazılımlar, enerji talebindeki pikleri azaltmak ve maliyetten tasarrufu en üst düzeye çıkarmak için enerji giriş ve çıkışlarını düzenler.

Amsterdam'dakiFlorian Hotel, şebeke mevcudiyeti ile kısıtlanan bir işletmenin, kapsamlı elektrikli araç şarjı kapasitesine sahip başarılı bir enerji merkezi haline nasıl dönüştürülebileceğinin bir örneğidir.

Bu tür bir yaklaşımın maliyeti bazı işletmeler için endişe verici olabilir ancakBNP Paribas Leasing Solutions ve Eaton tarafından geliştirilen paketler gibi enerji geçişi finansman modelleri ortaya çıkıyor. İleriyi düşünen işletmeler, finans sayesinde enerji geçişine başlayabilir ve yenilenebilir enerji, enerji depolama ve enerji verimli sistem ve teknolojilerini kurarak karşılığını hemen almaya başlayabilir.

3. Renovasyon ne durumda?

AB binalarının%75'inde enerji israf ediliyor, eski binalar daha az verimli ve Avrupa'da 2001'den önce 220 milyondan fazla bina inşa edildi. Renovasyon, 2024 yılında Avrupa bina sektöründe belirleyici bir tema olmaya devam edecek. Bina yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin iyileştirilmesi devam edecek, yenilenebilir enerji üretimi ve enerji yönetimi yazılımı gibi teknolojilere yatırım yapmak yine önemli olacaktır.

Renovasyon ve güçlendirme, enerji geçişinde kritik bir faktör olabilir, ancak sorunsuz değildir. Modern teknolojileri benimsedikçe, bunları kurmak için gereken vasıflı iş gücü eksik kalıyor. Yalnızca güneş enerjisi ile ilgili gündemdeki talepleri karşılamak için tahminen1 milyon kişinin yeniden vasıflandırılması gerekiyor. İşgücü talebinde solar PV-fotovoltaik kurulumcuları gibi profesyonellere doğru bir yöneliş söz konusu. Aralık 2023 itibarıyla AB,Binalarda Enerji Performansı Direktifini revize ederek üye devletleri, finansman, eğitim ve vasıflı işçilerin güvence altına alınması gibi karbondan arındırmanın önündeki mevcut engelleri ortadan kaldıran ulusal Bina Yenileme Planları oluşturmaya zorladı.

Konut binaları piyasasındaki kurulumcu firmaların iş gücü kısıtlamalarını aşmasının bir yolu, önceden kablolanmış dağıtım panolarının kullanılmasıdır. Geleneksel olarak kurulumcular komponent ve özel yapım dağıtım panoları satın almayı tercih ederler. Ancak önceden kablolanmış alternatifler ve paket çözümler hızlıdır, kolaydır ve riski azaltır. Kurulum maliyetlerini önemli ölçüde azaltır ve çok daha kısa sürede daha fazla binayı dönüştürmelerine olanak tanır.

4. Hangisi önce gelir, Elektrikli araçlar mı yoksa altyapı mı?

Elektrikli Araç (EV) satışları hızla artıyor ancak geleneksel içten yanmalı motorlu (ICE) filolar hâlâ AB karbon emisyonlarının%12'sinden sorumlu. Elektrikli Araç Şarj Altyapısının (EVCI) buna ayak uydurması koşuluyla Elektrikli Araç satışlarının katlanarak artması bekleniyor. Bazı Avrupa ülkeleri, gerekli altyapının geride kalması nedeniyle elektrikli araç satışlarının etkilendiğini görmeye başlıyor. Ancak AB, 2035'ten itibaren yeni içten yanmalı motorlu araçların satışını yasakladı, dolayısıyla geçiş yaklaşıyor.

AB yollarına daha fazla Elektrikli Araç çıktıkça, daha fazla şarj istasyonuna ihtiyaç duyulacak. Elektrikli araç şarj cihazlarının evlere kurulduğunu görüyoruz. Ayrıca ticari binalardan da giderek artan bir şekilde müşterileri ve personelleri için şarj cihazı sağlaması bekleniyor. Bütün bunlar elbette şebekeye duyulan güç talebini artırıyor. Tüm bunlar, Elektrikli araç filolarına geçiş yapan şirketlerin muhtemelen kendi lokasyonlarında şarja ihtiyaç duyacağına ve güç ihtiyacının ölçeğine bağlı olarak bu işletmelerin binalarındaki güç dağıtımını yönetmek için güneş panelleri ve BEMS gibi teknolojileri dikkate almaları gerekebileceğine işaret ediyor.

5. Doğrusal ekonomi modeline veda etme zamanı geldi mi?

İş dünyasının ve dünyamızın geleceği için net bir şey söylemek gerekirse, o da 'döngüsel ekonomi' zihniyetini benimseme ihtiyacıdır. Küresel olarak atıkların mümkün olduğu kadar yeni kaynaklara dönüştürmemiz ve yeni kaynakların kullanımını%33 oranında azaltmamız gerekiyor. Yenilenebilir enerji tükenmeyebilir, ancak fotovoltaik paneller veya akü enerji depolama sistemleri gibi enerji geçiş ürünlerini oluşturmak için gereken malzemeler kesinlikle bitebilir. Şu anda tüm malzemelerin yalnızca %7,2'si geri dönüştürülüyor. Elektrikli araçlar ve yeşil enerji gibi endüstriler, kaynak kıtlığı nedeniyle halihazırda bazı darboğazlar yaşıyor.

Tüm paydaşların döngüyü kapatması ve israfı ortadan kaldırması gerekiyor.Bina sektörü halihazırda Avrupa Komisyonu tarafından binaların ömrünü, dayanıklılığını ve uyarlanabilirliğini artırmanın çeşitli yollarını düşünmeye davet ediliyor. Kullanılan ürün ve malzemeleri yeniden kullanmanın yeni yollarını bulmak bu denklemin bir parçasını oluşturacaktır. Örneğin, elektrikli araçların kullanımının artmasıyla birliktekullanım ömrü sona eren aküler birikmekte ve bunların yalnızca tahminen%5'i geri dönüştürülüyor. Birçok şirket, atılan akülerin enerji depolama ve diğer ikinci yaşam uygulamaları olarak yeniden kullanmanın mümkün olduğunu gösterdi.

Avrupa Birliği genelindeki ülkeler döngüsel ekonomi eylem planının ayrıntılarını ele alırken, inşaat sektörünün doğrusal ekonominin sonunun yaklaştığını hissedeceğinden hiç şüphe yok. Bu anlamda 2024 önemli bir yıl olabilir.

Bülteni paylaş
0 0
İletişim bilgileri
Eaton

Adres : Corporate Headquarters Eaton Center Eaton Corporation plc 1000 Eaton Boulevard 70 Sir John Rogerson's Quay Cleveland, Ohio 44122 Dublin 2, Ireland

Telefon : 1+ (440) 523-5000

Web : http://www.eaton.com.tr