Buluta Geçiş Nasıl Planlanır (Stratejiler, Tavsiyeler, Zorluklar)
Basın Bülteni
16 Mar, 2023 14:00
Buluta Geçiş Nasıl Planlanır (Stratejiler, Tavsiyeler, Zorluklar)
Bulut teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler, kuruluşların artık bulut ortamlarında kendi içlerinde olduğundan çok daha hızlı yenilik ve modernizasyon gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyor. Bu gelişmeler ışığında, artık asıl sorulması gereken soru bir kuruluşun buluta geçmesi gerekip gerekmediği değil, bunu nasıl yapması gerektiğidir.

YAZAR: Ravi Mayuram,CouchbaseTeknolojiden Sorumlu Başkanı

Bu rehberin de göstereceği gibi, bu sorunun doğru cevabı ancak özenli, eksiksiz bir hazırlık ve planlama ile gelecektir. Buluta geçiş için iyi bir hazırlanma yapmamak, sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Bu rehber, buluta geçiş planınızı sağlam bir temelle oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri sağlayarak bu hatadan kaçınmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Buluta Geçiş Sürecine Genel Bir Bakış

Buluta geçiş, birçok dikkatli karar gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bu rehber, planınıza dahil edilmesi gereken en önemli hususlar ve sıklıkla yapılan hatalar konusunda size yol gösterir.

Bu rehber ile buluta geçiş stratejisinin ne olduğunu ve tüm önemli noktalarını öğreneceksiniz. Sizi Amazon'un verileri, uygulamaları ve mimariyi şirket içinden buluta taşımanın en yaygın yöntemlerini ortaya koyan 6R buluta geçiş stratejisiyle tanıştıracağız. Bulutun hem temel avantajlarını hem de en zorlayıcı engellerini açıklayacağız. Birlikte geçişiniz için adım adım bir süreci en iyi uygulama örnekleriyle paylaşacağız. Ayrıca, buluta geçiş ile ilgili daha fazlasını keşfetmenize yardımcı olacak başarı hikayelerini ve ek kaynakları da paylaşacağız.

Buluta Geçiş Stratejisi Nedir?

Buluta geçiş stratejisi, bir kuruluşun IT sistemlerini, uygulamalarını, verilerini ve iş yüklerini şirket içi bir ortamdan bulut ortamına taşımaya yönelik bir plandır. Buluta geçiş stratejisinin amacı, geçişten kaynaklı olabilecek iş kesintilerini en aza indirmek, veri kaybı veya güvenlik ihlallerinden kaçınmak ve nihayetinde buluta sorunsuz ve başarılı bir geçiş sağlamaktır.

Buluta geçiş stratejileri genellikle hem hibrit hem de çoklu bulut stratejilerinin bir kombinasyonunu içerir:

Hibrit bulut, hem genel hem de özel bulutları tek bir entegre altyapıda birleştirir. Bu kurulum genellikle hassas verileri ve iş yüklerini, güvenlik ve uyumluluk için özel bir bulutta tutmak için kullanılır. Genel bulut ise, hassas olmayan iş yükleri ve hızla ölçeklendirilmesi gereken uygulamalar için kullanılır. Özel ve genel bulutlar birbirine bağlıdır. İki ortam arasında veri ve uygulama taşınabilirliğine olanak tanır.

Çoklu bulut, bir kuruluşun iş yüklerini ve uygulamalarını çalıştırmak için farklı bulut sağlayıcılarından birden fazla bulut hizmeti kullanmasıdır. Birlikte bulut pazarının üçte ikisini elinde bulunduran ilk üç bulut sağlayıcısı; Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ve Google Cloud Platform'dur (GCP). Bir çoklu bulut stratejisinin amacı, satıcıya olan bağlılığı azaltmak ve her bir bulut sağlayıcısının farklı güçlü yönlerinden faydalanmaktır.

Bir buluta geçiş stratejisi çoğunlukla aşağıdaki öğeleri içerir:

Değerlendirme: Hangi sistemlerin ve iş yüklerinin buluta geçiş için uygun olduğunu belirlemek için mevcut IT altyapısının, uygulamalarının ve verilerinin değerlendirilmesi

Planlama: Zaman çizelgesi, bütçe ve geçiş için gerekli kaynakları içeren bir plan

Hazırlık: Veri yedekleme, veri kurtarma, güvenlik önlemleri ve performans ayarı dahil olmak üzere sistemleri, uygulamaları ve verileri geçiş için hazırlama

Geçiş: Test etme ve onaylama dahil olmak üzere sistemleri, uygulamaları ve verileri buluta taşımada gerçekleşen asıl süreç

Entegrasyon: Güvenlik önlemleri ve veri yönetimi dahil olmak üzere bulut ortamını mevcut sistem ve uygulamalarla entegre etme

Optimizasyon: Performans, ölçeklenebilirlik ve maliyet etkinliği için bulut ortamında ince ayarlar gerçekleştirilmesi

Bakım: Gerektiğinde sistemlerin ve uygulamaların izlenmesi ve güncellenmesi dahil olmak üzere bulut ortamının sürekli yönetimi ve bakımı

İyi tasarlanmış bir buluta geçiş stratejisi, sorunsuz bir geçişin yolunu açtığı ve bulut ortamlarının faydalarının hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağladığı için bir buluta geçiş projesinin başarısı için kritik öneme sahiptir.

6R Geçiş Stratejisi vs. 5R Geçiş Stratejisi (Amazon vs. Gartner)

Buluta geçiş, başarı düzeyini ve ne kadar hızlı bir geçişin gerçekleştirildiğini belirleyen çok sayıda kararla birlikte karmaşık bir süreç haline gelebilir. Amazon, IT ekiplerinin çalıştıkları kuruluşlar için doğru yolu seçmelerine yardımcı olmak ve bir buluta geçiş çerçevesi düzenlemek için altın standart haline gelen popüler 6R bulut geçişini (Rehost-yeniden barındırma, Replatform-yeniden platformlama, Repurchase-yeniden satın alma, Refactor-yeniden düzenleme, Retire-kullanımdan kaldırma, Retain-saklama) ortaya koydu.

Amazon, 6R geçiş stratejisini Gartner'ın 2010 yılında yayınlanan 5R geçiş stratejisinden (Rehost-yeniden barındırma, Refactor-yeniden düzenleme, Revise-gözden geçirme, Rebuild-yeniden oluşturma, Replace-değiştirme) feyzalarak oluşturdu. Amazon'un bu tarihten altı yıl sonra paylaştığı 6R stratejisi, hızla gelişen ve değişen bir bulut ekosistemi için bir güncelleme olarak tasarlanmıştı. Geçen bu altı yılda, bulut teknolojileri ve ilgili teknolojiler önemli ölçüde gelişip genişlerken, bulut bilişim pazarının hacmi üç kattan fazla arttı. O dönemde dünyanın en büyük bulut hizmeti sağlayıcısı olan Amazon, müşterilerinin deneyimlerine dayalı olarak zengin ve benzersiz bir buluta geçiş bilgisi elde etmişti.

Buluta Geçişin 6R'si

Buluta geçişin 6R'si, kuruluşların uygulamalarını ve altyapılarını buluta taşırken dikkate almaları gereken noktalar için bir çerçeve sağlar. Doğru geçiş stratejisi, kuruluşların özel gereksinimlerinin yanı sıra buluta taşıdıkları uygulamaların doğasına da bağlıdır. Taşınacak her uygulama ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bir kuruluşun, taşıyacağı her uygulama için en iyi sonuçları elde etmek ve geçişlerin genel olarak başarılı olmasını sağlaması için aşağıdaki stratejilerden iki veya daha fazlasını birleştirmesi gerekecektir.

Rehost (Yeniden barındırma)

Yeniden barındırma (“lift-and-shift” olarak da bilinir), en basit ve en hızlı geçiş seçeneğidir. Mevcut uygulamalar, herhangi bir değişiklik yapılmadan olduğu gibi buluta taşınır. Amazon, uygulamaların buluta geçişleri yapıldıktan sonra optimize edilmelerinin veya yeniden tasarlanmalarının daha kolay olduğunu keşfetti. Ayrıca, yeniden barındırmanın genellikle bir kuruluşun bulut optimizasyonu olmadan bile maliyetleri düşürmesine olanak sağladığını da buldular.

Replaftorm (Yeniden platformlama)

Yeniden platformlama (“lift-tinker-and-shift” olarak da bilinir), bir uygulamanın çekirdek mimarisini değiştirmeden optimize ederek buluta özel hizmetlerden yararlandığınız zaman kullanılır. Yeniden platformlama, uygulamaların Hizmet Olarak Veritabanına (DBaaS) veya Hizmet Olarak Platforma (PaaS) taşınmasını da kapsar.

Repurchase (Yeniden satın alma)

Yeniden satın alma, mevcut olarak kullanılan bir iş yazılımını bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ile değiştirdiğiniz zaman kullanılır. Çevrimiçi yazılım artık bir norm haline geldi ve firmaların kullandığı iş uygulamalarının %70 ve üzerini SaaS tabanlı uygulamalar oluşturuyor.

Refactor (Yeniden düzenleme)

Yeniden düzenleme, bir uygulamanın bulut hizmetlerinden tam olarak yararlanacak şekilde yeniden tasarlandığı daha kapsamlı bir geçiş seçeneğidir. Bir uygulamanın mevcut yapısı, bulutta daha kolay desteklenebilecek kritik özellikleri, ölçeği veya performansı makul ölçüde desteklemiyorsa yeniden düzenleme gerekli bir seçim olarak öne çıkabilir.

Retire (Kullanımdan kaldırmak)

Kullanımdan kaldırmak; eski, artık kullanılmayan uygulamaları ve altyapıyı ortadan kaldırma işlemidir. Buluta geçiş bağlamında, şirket içi sunucuların ve artık ihtiyaç duyulmayacak diğer donanımların kullanımdan kaldırılması anlamına gelir.

Retain (Saklama)

Saklama, bir uygulamayı şirket içinde tutmak anlamına gelir. Bu kalıcı bir karar olmak zorunda değildir, zaman içinde tekrar gözden geçirilebilir. Bir uygulamayı şirket içinde tutma nedenleri arasında uygulamanın olduğu gibi iyi çalışması, uyumluluk gereksinimlerini karşılamak için verilerinin şirket içinde tutulması gerektiği veya eski sistemlerinin bulutla uyumlu olmaması yer alır.

Amazon'un 6R stratejisini burada daha derinlemesine keşfedebilirsiniz. Ayrıca, Amazon'un sanal özel bulutlara (VPC) geçişi de içeren bir 7R geçiş stratejisi olduğunu belirtmekte fayda var.

Couchbase Hakkında

Modern müşteri deneyimleri, buluttan uca kadar uzanan uygulamaları ve aradaki her şeyi güçlendirebilen esnek bir veritabanı platformuna ihtiyaç duyar. Couchbase'in misyonu, geliştiricilerin ve mimarların nerede olurlarsa olsunlar modern uygulamaları geliştirmelerini ve kullanmalarını basitleştirmektir. Hızlı, esnek ve uygun maliyetli bulut veritabanı platformumuz Capella ile veritabanını yeniden tasarladık ve kuruluşların, sınıfının en iyisi olan bir fiyat performansla müşterilerine birinci sınıf deneyimler sunan uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirmelerine olanak sağladık. Fortune 100 şirketlerinin %30'undan fazlası, modern uygulamalarını güçlendirmek için Couchbase'e güveniyor. Daha fazla bilgi için www.couchbase.com adresini ziyaret edebilir ve bizi Twitter @couchbase hesabından takip edebilirsiniz.

Bülteni paylaş
0 0