Uğur Soğutma, Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) Uyarlamasını Tamamladı
Basın Bülteni
18 Oca, 2017 16:29
Uğur Soğutma, Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) Uyarlamasını Tamamladı
Güncel, verimli ve etkin altyapı çözümlerine verdiği önem ile tanınan Uğur Soğutma, bu doğrultuda sürdürdüğü çalışmalardan biri olan ITIL (Information Technology Infrastructure Library / Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) projesini tamamladı ve uyarlama denetimlerini başarı ile geçti.

     Güncel, verimli ve etkin altyapı çözümlerine verdiği önem ile tanınan Uğur Soğutma, bu doğrultuda sürdürdüğü çalışmalardan biri olan ITIL (Information Technology Infrastructure Library / Bilgi Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi) projesini tamamladı ve uyarlama denetimlerini başarı ile geçti. Bu proje ile Uğur Soğutma Bilgi Sistemleri Departmanı, sahip olduğu teknolojik alt yapıyı, kaynakları ve sistemleri daha etkin ve verimli bir şekilde yönetebilme imkânına kavuştu.

     Bilindiği üzere bilgi teknolojileri hizmetlerine yönelik en iyi yöntemlerin ve önerilerin bir araya getirildiği bir sistem olan ITIL; Hizmet Stratejisi, Hizmet Tasarımı, Hizmet Geçişi, Hizmet Operasyonu ve Sürdürülebilir Hizmet İyileştirme olmak üzere beş temel evreden oluşmaktadır. Bu evreler ve içerdikleri çalışmalar ile, kurumların Bilgi Sistemleri ekiplerini BT hizmet yönetimi konusunda hazır hale getirmeyi hedefler. Nitekim ISO 20000 sertifikasyonu da, ITIL temel alınarak hazırlanmış bir BT Hizmet Yönetimi Standardıdır. Bu doğrultuda, Uğur Soğutma, sadece ITIL uyarlamasını tamamlamakla kalmamış, 2016 yılı içerisinde ISO 27001 (Bilgi Güvenliği) ile birlikte ISO 20000 ve ISO 22301 (İş Sürekliliği) denetimlerini de başarı ile geçerek ilgili sertifikaları edinmiştir.

     Bilgi teknolojileri hizmetlerine yönelik en iyi yöntemlerin ve önerilerin bir araya getirildiği, müşteri ve iş birimi ihtiyaçlarına uygun hizmetlerin tasarlanması, geliştirilmesi, devreye alınması, işletilmesi ve gerektiğinde iyileştirilmesi için bilgi sistemleri ekipleri tarafından yapılması gerekenleri içeren bir yönetim sistemi belgelendirmesi olan ITIL uyarlaması sayesinde;

  • Süreç hâkimiyetinin sağlanması ve bu bağlamda görev ile sorumlulukların tanımlanması,
  • Bilgi Sistemleri hedefleri ile iş süreçlerinin birbirine uyumlu olmasının sağlanması,
  • İş ile uyumlu performans kriterlerin tanımlanması,
  • Müşteri ve tedarikçilerle hizmet seviyesi anlaşmalarının imzalanmasını ve bunların izlenmesi,
  • Kapasite kullanımının ve tedarikinin optimize edilmesi,
  • Değişim ve kapasite yönetimi uygulanması,
  • Müşteri memnuniyetinin sağlanması,

     Çok daha kolay, pratik ve verimli bir hale gelmiştir. ITIL uyarlamasını tamamlayan sayılı firmalardan biri olan Uğur Soğutma, inovatif altyapı sistemlerine yönelik çalışmalarına devam edecektir. 

Bülteni paylaş
0 0