Armongate’den Uzaktan ve Hibrit Çalışmayı Yaygınlaştıracak Geçiş Teknolojileri
Basın Bülteni
02 Tem, 2024 15:00
Armongate’den Uzaktan ve Hibrit Çalışmayı Yaygınlaştıracak Geçiş Teknolojileri
Tamamen uzaktan ya da hibrit çalışma günümüz iş yaşamının en önemli konularının başında gelirken, şirketler mesai sadakatini ölçememe sorunu nedeniyle çalışanlarını iş yerine çağırıyor.

Geçiş teknolojilerinin yenilikçi markası Armongate uygulama üzerinden konum doğrulama ile bulundukları noktadan check-in/check-out yaptırarak çalışanların mesai sadakatini raporluyor ve insan kaynaklarına iletiyor. Saha çalışanlarının nokta atışı yerini saptayarak çalışanların doğru yerde olduklarından emin olabiliyor.

İş hayatında dijitalleşmenin artmasıyla birlikte 2010’lu yılların başından itibaren kendine yer bulan hibrit çalışma modeli 2020 yılında Covid pandemisi ile alışkanlığa ve ihtiyaca dönüştü. O günden itibaren telekomünikasyon, enerji, savunma, pazarlama, medya, eğitim gibi stratejik öneme sahip iş kolları da dahil olmak üzere çalışma dünyası ofisten çekilerek uzaktan çalışma sistemine geçti. Yeni normal adı verilen dönemle birlikte ise hibrit model kalıcı hale getirdi. Araştırmalara göre global çapta şirketlerin yüzde 68’i günümüzde hibrit olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışanların yüzde 80’i de uzaktan gerçekleştirdikleri faaliyetlerde daha verimli olduklarını dile getiriyor. Şirketler de bu noktada ulaşım, yemek, enerji gibi masrafları azaltmak hem de çalışan memnuniyetini artırmak üzere hibrit modeli benimsiyor.

Kim çalışıyor bilinemediği için işe gel deniyor

Mesai sadakatinin ölçülmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle birçok şirket hibrit ya da tam kapasite uzaktan çalışma sistemine geçiş yapamıyor. Çünkü şirketlerin birçoğu mesai takibi için bugün hala kartlı geçiş sistemlerini tercih ediyor. Turnikeden çalışanın kartını okutması ile varlığını sürdüren sistem, mesai başlangıcı bitişi ve fazla mesainin insan kaynakları tarafından kayıt altına alınmasını sağlıyor. Bunun yanında kartlı geçiş sistemi uzaktan çalışma modelinde uygulanamıyor. Uzaktan çalışmayı denetlemek ve kaydetmek için kullanılan yöntemler ise iş dünyasında özel hayatın gizliliğinin ihlali başta olmak üzere bir dizi tartışmayı da beraberinde getirirken bu sorunun çözümünü ise yeni teknolojiler sağlıyor.

Uzaktaki çalışanın mesaisini kaydediyor

Hızlı, temassız ve kolay geçiş sistemlerinin markası Armongate uzaktan ve hibrit çalışma modelleri için geliştirdiği geçiş teknolojileri sistemleri ile bu alanda birçok soruna çözüm getiriyor. Armongate’in teknolojisi hem mesai sadakatinin kolayca kayıt altına alınmasını sağlıyor, hem çalışanın özel hayat gizliliğini koruyor hem de saha çalışmalarında önemli bir veri akışı rolünü üstleniyor.

Tüm kayıtlar kolayca tutuluyor

Tamamen uzaktan ya da hibrit çalışanların mesai sadakatini ölçmek için iki yöntem uygulanıyor. Bunlardan ilki cep telefonunda uygulama üzerinden check-in/check-out butonu kullanımı şeklinde hayata geçiriyor. İkinci yöntemde ise çalışanlar uygulama içinden karekod okutarak mesai başlangıç ve bitişini kayıt altına alıyor. İki yöntemde de mesai sadakat raporları Armongate tarafından insan kaynaklarına belirli peridolarda raporlanıyor böylece çalışanın fazla mesaileri dahil tüm yasal hakları güvence altında tutuluyor.

Saha çalışanları için büyük kolaylık

Aynı zamanda Armongate saha çalışmalarında önemli bir ihtiyaca daha yanıt veriyor. Başta enerji ve madencilik olmak üzere sahada ekiplerin geniş alanlarda çalışmasını gerektiren mesai tipleri için Armongate, çalışanların yerini GPS ile bildiren doğrulama sistemini kullanıyor. Böylece çalışanın sahada hangi noktada olduğu GPS ile tespit ediliyor. Olası bir mesai sadakatsizliği durumu, çalışanın ‘Ben sahadayım’ bildirimi yapmasına rağmen sahada ya da istenilen alanda bulunmaması durumu kayıt altına alınıyor. Öte yandan sistem ile insan kaynakları birimi çalışma arkadaşlarının kendi çalışma takvimlerine uygun olarak sahada hangi noktada çalıştığını kayıt altına alabiliyor. Fazla mesailer de hesaplanabiliyor.

Şirket aidiyetine giden yol teknolojiden geçiyor

Dünya iş hayatının dijital imkanların gelişmesi nedeniyle artık tamamen uzaktan veya hibrit çalışma biçimine dönüştüğünü hatırlatan Armongate CTO’su Erinç Çakır, “Tüm şirketler görüntülü konuşmalar ile kıtalar arası toplantılar yapıyor; tüm dosyaları e-posta üzerinden gönderiyor, yapay zeka ile sunumlarını hazırlıyor ama mesai başlangıcı ve sonunu ölçmek için hala 100 yıllık kartlı geçiş sistemini kullanmakta ısrar ediyor. Bu nedenle de çalışanlarının yüzde 80’ine yakını uzaktan ya da hibrit çalışmayı arzu ederken geçiş sistemi teknolojilerine yatırım yapmadıkları için isteklerini karşılayamıyorlar. Günün sonunda da çalışan sirkülasyonunun bu sebeplerle artmasından ötürü şirketler işyerine olan aidiyet aidiyeti sağlanmakta güçlük yaşıyorlar” dedi.

Hem iş veren hem de çalışan mutlu oluyor

Uzaktan ve sahada çalışanların mesai sadakatini bugünkü geçiş teknolojilerini kullanarak ölçmenin çok kolay olduğunu kaydeden Çakır, şunları söyledi: “Uzaktan çalışanlar mesai yaptıklarını ispatlamak özel hayatın gizliliğini ihlal edebilecek yöntemleri kullanmak zorunda kalabiliyor. Aynı zamanda bir anlaşmazlık durumunda bu metotların kaynaklarının incelenmesi ya da doğru verilere ulaşılması ek iş gücüne neden olabiliyor. Armongate olarak check-in-check-out özelliği ya da karekod kullanarak uzaktan çalışanların mesai sadakatini ölçüyor, bunu raporlayıp insan kaynaklarına sunuyoruz. Yine sahada çalışanların yerini GPS ile bildiriyoruz. Bu hem çalışanın o anda hangi bölgede olduğunun kaydedilmesini sağlıyor hem de olası bir afet-kaza anında kimlerin hangi alanda olduğunun kolayca tespit edilmesini sağlıyor. Uzaktan çalışmayı teknolojiyle buluşturduğumuzda markalar bu sisteme daha hızlı uyum sağlıyor. Böylece ofislerini küçültebiliyor; kira, ulaşım, enerji, yemek gibi giderlerden büyük tasarruflar sağlayabiliyor. Çalışanlar da evlerinden ya da istedikleri yerlerden işlerine devam etmenin konforunu ve mutluluğunu yaşıyor.”

Bülteni paylaş
0 0