"Pazarcı esnafının sorunlarını çözeceğiz"
Basın Bülteni
17 Eki, 2016 11:45
"Pazarcı esnafının sorunlarını çözeceğiz"
Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu'nun Başkanlar ve İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan pazarcı esnafının sorunlarına çözüm getireceklerini söyledi.

Federasyon tarafından 14-17 Ekim 2016 tarihlerinde Antalya’da yapılan “Başkanlar İstişare ve Değerlendirme” toplantısında konuşma yapan Esnaf ve Sanatkârlar Genel Müdürü Necmettin Erkan; “Esnaf ve sanatkârlarımız, toplumumuzun vazgeçilmez bir parçasıdır. Esnaf ve sanatkârlık, elindeki sermayesini alnının teriyle, bileğinin gücüyle birleştirmiş bir girişimcilik ruhunun adıdır. Bilindiği gibi Türkiye’de esnaf ve sanatkârlar; yoğun rekabet ortamına uyum sağlayamama, yeterli sermayeye sahip olmama, değişen tüketici tercihlerine hızlı cevap verememe, yatırım ve istihdam maliyetlerinin yüksek olması, işbirliği ve ortaklık kültürünün gelişmemiş olması, yenilikçilik ve teknoloji kapasitelerinin yetersiz olması, bilgi teknolojileri kullanımının yetersiz olması ve finansmana erişimde sıkıntı yaşama gibi birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Esnaf ve sanatkârlarımızı, yaşanan bu süreçte yalnız bırakılmayacak kadar önemli görmekteyiz.

Bu şartlar altında esnaf ve sanatkârların değişen ekonomik koşullara ayak uydurabilmeleri için uzun vadeli, gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi gerektiğinden hareketle esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği alanlarda çeşitli araştırma metotlarını içerir kapsamlı inceleme ve analizler yapılarak gelecek vizyonunun ve yol haritasının belirlenmesine ihtiyaç duyulmuştur.” dedi.

Erkan, sözlerine şöyle devam etti : ‘Bildiğiniz gibi ekonomik ve teknolojik gelişmeler başta olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı esnaf ve sanatkârlarımızın varlığını sürdürebilmesi her geçen gün daha da güçleşmektedir. Esnaf ve sanatkârlarımızı, yaşanan bu süreçte yalnız bırakılmayacak kadar önemli görmekteyiz. “Güçlü Esnaf, Güçlü Ekonominin Teminatıdır” hedefiyle faaliyetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz.

2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘ın da katılımıyla gerçekleşen 4. Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası’nda alınan kararları takip ettiklerini dile getiren Erkan , ‘Esnaf ve Sanatkârımızın değişen ekonomik koşullara ayak uydurabilmeleri için uzun vadeli, gerçekçi, uygulanabilir ve sürdürülebilir politikalarla desteklenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, bakanlık olarak, ‘Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Analizleri Projesi’ni başlattık.’ dedi.

“ESNAF VE SANATKÂRLAR ÖZELİNDE SEKTÖR ANALİZLERİ PROJESİ”

08.04.2015 tarihinde “Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Analizleri” projesinin başlatıldığını belirten Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kapsamda Bakanlığımızca Halk Bankası A.Ş. sponsorluğunda “Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Analizleri” projesi başlatılarak hayata geçirildi. Söz konusu projenin akademi, kamu ve esnaf kesiminin ortak katkısıyla bilimsel ve objektif bir nitelikte yürütülmesi maksadıyla üniversitelerden hizmet alınmasının faydalı olacağı değerlendirildi ve bu bağlamda esnaf ve sanatkârların faaliyet gösterdiği meslekler 8 sektör başlığı altında toplanarak, bunlardan ilk dördü olan Gıda, Ulaştırma, Makina, Taşıtlar ve Madeni Eşya ve Deri, Giyim ve Ayakkabı Sektörlerindeki çalışmalar tamamlandı.”

“GIDA SEKTÖRÜ ANALİZİ”

“Esnaf ve Sanatkârlar Özelinde Sektör Analizleri” projesi kapsamında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Gıda Sektöründe çalışılmak üzere sözleşmenin imzalandığını dile getiren Erkan, Proje kapsamında gıda sektöründeki esnaf ve sanatkâr meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla çok sayıda odak grup toplantıları gerçekleştirildiğini, sektörde yer alan büyük şirketlerle mülakatlar ve esnaf ve sanatkârlara örnek teşkil etmesi amacıyla yerinde iyi uygulama ziyaretleri yapıldığını, yurtdışı ziyaretleri ile gidilen ülkelerdeki esnaf ve sanatkârlara dair gerçekleştirilen iyi uygulamaların incelendiğini, kapsamlı bir masa başı literatür taraması yapıldığını, Türkiye genelinde esnaf ve müşteri anketleri yapıldığını belirtmiştir. Erkan, “Bu çalışmalarla sektördeki esnaf ve sanatkârların mevcut durumları analiz edilmiş ve bu mevcut durumdaki eksiklikler, sorunlar tespit edilerek bunlara dair çözüm önerileri geliştirilmiştir.” dedi.

“GIDA SEKTÖRÜNDE PAZARCI ESNAFI”

Gıda Sektörü meslekleri arasında en yüksek esnaf ve sanatkâr sayısına sahip ikinci meslek olan pazarcılık mesleğinin de bu sektör analizi kapsamında detaylı bir şekilde incelendiğini; gerek masa başı incelemeler gerekse sahada yapılan çalışmalar ile pazarcı esnafının sorunlarının derlenip sorunların nasıl çözülebileceği ile ilgili detaylı çalışma yapıldığını vurgulayan Erkan,  “Bu çalışmalar kapsamında belirlenen pazarcı esnafının üretici pazarları, organik pazarlar ve sosyete pazarlarının sıkı bir şekilde denetlenmemesi ile ilgili yaşadığı sıkıntılar, pazarcı esnafının gelirinin düşük olması nedeniyle ödemede güçlük çekilen gerçek usulde vergilendirmeden basit usulde vergilendirmeye geçilmesi ve %8 olan KDV oranının düşürülmesi gibi önem arz eden sorunlarını ve taleplerini yakından takip ediyoruz, bunları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çözeceğiz.” dedi.

‘FİNANSAL YARDIMLAR SÜRÜYOR’

Esnaf ve Sanatkârların finansal problemlerinin çözülmesi için de birtakım çalışmalar yürütüldüğünün altını çizen Erkan, ‘Esnaf ve sanatkârlarımız yıllardır ihtiyaç duyduğu finansmana TESKOMB kefaleti kullanarak Halk Bankası vasıtasıyla piyasa şartlarından çok daha uygun bir şekilde ulaşmaktadır. Faiz oranlarının azalması, kredi üst limitlerindeki artışlar esnaf ve sanatkârlarımızın kullandığı kredi miktarlarını pozitif yönde etkilemiştir. Bunun bir sonucu olarak 2002 yılında Kredi Kefalet Kooperatifleri vasıtasıyla kullandırılan kredilerin toplamı 2002 yılında sadece 153 milyon Türk Lirası iken günümüzde 19,6 milyar Türk Lirasına yükseltilmiştir. Yürüttüğümüz kararlı politikalar sayesinde esnaf ve sanatkârlarımızın krediye ulaşmasındaki engeller büyük ölçüde ortadan kaldırılmıştır.’ dedi.

‘DEMOKRASİMİZE SAHİP ÇIKTIĞIMIZ GİBİ EKONOMİYE DE SAHİP ÇIKACAĞIZ’

Konuşmasında 15 Temmuz’da yapılan hain darbe girişimine de değinen Erkan, ‘Demokrasi mücadelesinde ön saflarda yer alan ve birçok şehit vermiş olan esnafımız, şehitlerini anarak ülkemiz ekonomisinde olan güçlerinin, demokrasiyi korumak için de var olacağını bir kez daha gösterdi.  Konuşması süresince esnafımızca demokrasiye sahip çıkıldığı gibi ülkemiz ekonomisine de sahip çıkılması gerekliliğini belirterek ekonomik kalkınma için oluşmuş birliğin üretimde de devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

“YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEVAMI GELECEK”

Bakanlığımız tarafından pazarcı esnafına yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Erkan; “Sebze ve meyveler ile arz ve talep derinliğine göre belirlenecek diğer malların ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak yapılmasını, malların üreticiden tüketiciye kadar olan zincirde etkin şekilde tedarikinin, dağıtımının ve satışının sağlanması ve bu zincirde var olan sorunların giderilmesi amacıyla Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiğini ayrıca semt ve üretici pazarlarını modern bir yapıya kavuşturmak, bu yerlerde ticaretin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek amacıyla Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’in çıkarıldığını hatırlatarak “Bu yönetmelikten önce, ülkemizde pazar yerlerine ilişkin genel anlamda bir yasal düzenleme bulunmamakta idi. Bu anlamda, “Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik” pazar yerlerine ilişkin usul ve esasları düzenleme konusunda belediyeler için çerçeve yönetmelik niteliğine sahiptir.” dedi ve sözlerinin devamında “Pazarcı esnafının sorunlarının çözümü adına bakanlık olarak çalışmalara devam edeceğiz.” dedi.

Bülteni paylaş
0 0
İletişim bilgileri
Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

Adres : Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya ANKARA

Telefon : 0 312 449 43 00

Faks : 0 312 449 43 06

Web : https://esnaf.gtb.gov.tr